Cyfleuster Cenedlaethol Sbectromeg Màs

Rhowch wybod i ni am eich gwaith a byddwn yn cysylltu â chi i drafod sut y gallwn ni helpu. Mae angen pob maes sydd wedi'i farcio (*).

Rhowch wybod i ni os hoffech dderbyn eich gohebiaeth yn Gymraeg. Rhydym yn croesawu gohebaith yn Gymraeg neu y Sesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Let us know if you would like to receive correspondence in Welsh. We welcome correspondence in Welsh or English. Corresponding in Welsh will not lead to a delay.

Bydd eich data yn cael ei brosesu yn unol â Phrifysgol Abertawe Polisi Diogelu Data.