Contact & Location

Address


NMSF at Swansea University, Swansea University Medical School, Singleton Park Campus, Swansea SA2 8PP

Rhowch wybod i ni os hoffech dderbyn eich gohebiaeth yn Gymraeg. Rhydym yn croesawu gohebaith yn Gymraeg neu y Sesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Let us know if you would like to receive correspondence in Welsh. We welcome correspondence in Welsh or English. Corresponding in Welsh will not lead to a delay.

Click here to get directions and maps to Swansea University